Page:  1  2  ()
Courses 
Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (ДМП-ПС14, осінь)Information
Основи психокорекції (ЕНМК)
Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (ЕНМК)
Загальна психологія (ЕНМК)
Психологія професійно-технічного навчання (ЕНМК)
Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (заочн)
Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (ДМП-ПС14, весна)Information
Інформаційні технології в психології (ЗМП-Пс14-1)
Психологія спорту (ЕНМК)
Психологічний спецпрактикум з психології (ЕНМК)
Психологічна служба в системі освіти (ЕНМК)
Основи патопсихології (ЕНМК)Information
Методика викладання психології (ЕНМК)
Методи психологічної корекції (ЕНМК)
Основи клінічної психології (ЕНМК)
Валеологія (ЕНМК)
Психологія управління (ЕНМК)
Психологія праці (ЕНМК) (для специальности Практическая психология)
Психологія праці (ЕНМК) (для всех специальностей)
Арттерапія (ЕНМК)