Page:  1  2  ()
Courses 
Процеси та апарати харчових виробництв (ЕНМК)
Інноваційний розвиток харчової галузі (ЕНМК)Information
Біологічна хімія та фізіологія харчування (ЕНМК)Information
Загальна хімічна технологія (ЕНМК)Information
Керамічне матеріалознавство у харчових технологіях (ЕНМК)
Машини та апарати хімічних виробництв та їх експлуатація (ЕНМК)
Методологія наукових досліджень у харчовій інженерії (ЕНМК)Information
Методы контроля (ЕНМК)Information
Надійність обладнання при переробці нафти та газу (ЕНМК)
Надійність та безпека в нафтогазової галузі (ЕНМК)
Обладнання хімічного виробництв та нафтогазової галузі (ЕНМК)
Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства (ЕНМК)Information
Органічна хімія (ЕНМК)
Основи наукових досліджень (ЕНМК)Information
Основи професійної майстерності (ЕНМК)Information
Основи розрахунку та конструювання хімічного обладнання (ЕНМК)
Основи теорії хіміко-технологічних систем (ЕНМК)
Проектирование предприятий пищ. пром. (ЕНМК)Information
Проектування хімічних підприємств і основи САПР (ЕНМК)
Процеси та апарати нафтогазової галузі (ЕНМК)