Page:  1  2  ()
Courses 
Інженерна та комп'ютерна графіка
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Інформатика та обчислювальна техніка
Історія України (для всіх спеціальностей)
Історія української культури (для всіх спеціальностей)
Безпека життєдіяльності (для всіх спеціальностей)
Вікова та педагогічна психологія (для всіх спеціальностей)
Валеологія (для всіх спеціальностей)
Взаємозамінність,стандартизація і технічні вимірювання
Вища математика (для всіх спеціальностей)
Вступ до спеціальності
Геологія
Методологічні засади професійної освіти (для всіх спеціальностей)
Основи інформаційних технологій
Основи гірничої справи
Основи психофізичної надійності життєдіяльності людини
Прикладна механіка (для всіх спеціальностей)
Психологія (для всіх спеціальностей)
Теорія та методика виховної роботи (для всіх спеціальностей)
Теоретико-правові основи освіти (для всіх спеціальностей)