Page:  1  2  3  ()
Courses 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Безпека життєдіяльності
Вікова та педагогічна психологія (для всіх спеціальностей)
Вища математика (для всіх спеціальностей)
Гідравлика та гідропривод
Гірничі машини і комплекси
Гірничі та транспортні машини
Графіка та візуалізація
Дидактичні основи професійної освіти (для всіх спеціальностей)
Екологія (для всіх спеціальностей)
Економіка (для всіх спеціальностей)
Електричні машини
Електротехнічні та конструкційні матеріали
Методологічні засади професійної освіти
Метрологія, стандартизація і управління якістю
МПН:дидактичне проектування
Основи інженерно-педагогічної творчості
Основи гірничої справи
Основи електроприводу
Основи енерго та ресурсозбереження