Page:  1  2  3  ()
Courses 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Автоматизовані системи організаційного управління
Вентиляція шахт
Гірнича справа
Гірничошахтне обладнання (ДГ-Гір1-1)
Екологія
Економіка підприємств та маркетинг
Електричні машини
Електротехнічні та конструкційні матеріали
Ергономіка інформаційних технологій
Захист данних в інформаційних системах
Комп'ютерні мережі
Комп'ютерні технології в навчальному процессі
Комунікативні процеси у педагогічній діяльності
Креативні технології навчання
Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів
МПН:дидактичне проектування
МПН:основні технології навчання
Об’єктно-орієнтоване програмування та технологія розробки програмного забезпечення
Основи інженерно-педагогічної творчості