Page: ()   1  2  3  ()
Courses 
Основи електроприводу
Основи енерго та ресурсозбереження
Основи охорони праці
Основи розробки рудних родовищ
Охорона навколишнього середовища в технологічних процесах виробництва
Політологія
Правознавство
Прийняття рішень та інтелектуальні системи
Промелектроніка і мікропроцесорна техніка
Профілактика та ліквідація аварій на гірничих підприємствах
Риторика
Руйнування гірських порід
Соціологія
Спорудження гірничих виробок
Стаціонарні машини
Теорія загорання та вибуху
Технічна діагностіка гірничого електромеханічного обладнання (ДГ-Гір1-1)
Технологія підземн.розроб. родовищ корисних копалин
Фізика гірських порід
Фізика та руйнування гірських порід (3.11.2014)