Courses 
Автоматизація процесів гірничого виробництва
Аерологія гірничих підприємств
Економіка підприємств та маркетинг
Електропостачання та електрофікація
Електропостачання шахт
Комунікативні процеси у педагогічній діяльності
Метрологія, стандартизація та управління якістю
Монтаж та ремонт ГШО
Основи охорони праці
Основні напрямки розвитку та інновації в галузі
Охорона праці в галузі
Переробка та збагачення корисних копалин
Політологія
Система управління охороною праці
Спорудження гірничих виробок
Телемеханіка та зв'язок
Теоретико-правові основи освіти
Техніка та технологія очистки шахтних вод
Технічні засоби управління
Технологія підземн.розроб. родовищ корисних копалин