Комунікативний менеджмент (ЕНМК)
(КомМен (ЕНМК))

        Комунікативний
менеджмент

комунікативних
мереж;

-
застосовувати сучасні комунікаційні технології для забезпечення ефективної
ділової комунікації;

- використовувати
Internet як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і
маркетингу при здійсненні бізнес-комунікацій;

-
об'єктивно сприймати співрозмовника при спілкуванні і прогнозувати результат комунікації;

-
вступати в контакт і встановлювати доброзичливу атмосферу під час комунікації з
бізнес-партнерами;

-  здійснювати переговори, ділову розмову,
ділову бесіду, співбесіду при наймі на роботу;

-
використовувати ефективні прийоми поведінки в процесі комунікації з урахуванням
правил етики бізнесу та ділового етикету;

-
вирішувати конфлікти в діловому спілкуванні і долати комунікативні бар'єри;
управляти емоційним станом у процесі ділової комунікації.