Основи професійної майстерності (ЕНМК)
(ОснПрофМ (ЕНМК))

     АНОТАЦІЯ
    «Основи професійної майстерності», для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Харчові технології». 
     Мета - оволодіння знаннями про історію кулінарної майстерності, організації виробництва кулінарної продукції.
     Завдання – ознайомити з історією виникнення та становлення кулінарної майстерності, розглянути напрямки розвитку ресторанної галузі України. 
     У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основи організації виробництва кулінарної продукції, вміти презентувати блюда.