Методы контроля (ЕНМК)
(МетКон (ЕНМК))

«Методи контролю харчових виробництв», для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності  7.01010401 «Професійна освіта. Харчові технології». 
    
    Мета: Підготовка фахівців до викладацької та дослідницькою діяльності за спеціальністю зі сформованим систематизованим комплексом знань про загальні принципи та методи проведення аналізу якості харчових продуктів та обробки результатів.
  Завдання: Забезпечити комплексну підготовку студентів шляхом засвоєння ними теоретичних знань, практичних вмінь та навичок відбору та підготовки проб, обґрунтування вибору інструментальних методів аналізу для проведення контролю за відповідністю якості продукції, що випускається харчовою промисловістю, з використанням сучасних методів аналізу: оптичних, спектральних, хроматографічних, люмінесцентних, реологічних.