Введення до права (ЕНМК)
(ВдП (ЕНМК))

АНОТАЦІЯ

Метою дисципліни «Введення доправа» є ознайомлення студентів з основними проблемами освітнього права як актуальногонапрямку сучасних наукових досліджень, засвоєння знань про суб’єктивне право наосвіту, джерела освітнього законодавства, правовідносини з приводу освіти,систему та стан освіти в Україні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентиповинні:

1) сформованість навички класифікації нормативно-правовихактів в освітній сфері різних рівнів та чітке розуміння характеру їх взаємодії;

2) вміння належним чином застосовувати у практичнійдіяльності юридичні терміни «освітньо-кваліфікаційний рівень», «освітнійрівень», «базова вища освіта», «повна вища освіта» тощо;

3) вміння провести правовий аналіз нормативно-правовихактів, які регулюють відносини в сфері освіти;

4) вміння аналізувати практичну діяльність фахівців тапосадових осіб закладів освіти з точки зору належного застосування правовихнорм у повсякденній професійній діяльності;

5) сформувати устудентів системні правові знання, сприяти підвищенню рівня правової культуристудентів;

6) чітке розуміння основних інститутів права та роліправових норм у регулюванні найважливіших суспільних відносин;

7) вміння працювати з різними джерелами права, а такожвміння використовувати здобуті знання на практиці.