Вступ до спеціальності (ЕНМК)
(ВдС (ЕНМК))

АНОТАЦІЯ

У результаті вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності»студент повинен:

знати:

• особливості інженерно-педагогічної спеціальності;

• особливості організації навчально-виховного процесу вУІПА;

• права та обов'язки іноземних студентів в Україні,

• правила поведінки в громадських місцях.

вміти:

• орієнтуватися в системі навчальних занять в УІПА;

• орієнтуватися в структурних підрозділах УІПА;

• працювати з літературою.

володіти:

• навичками поведінки в громадських місцях.